Η παραγωγή της μαγιάς

diagram-yeast-production

Οι παραγωγοί μαγιάς ισχυρίζονται ότι παράγουν μια μεγάλη ποσότητα ζωντανών κυττάρων. Από την εργαστηριακή φάση μέχρι τη βιομηχανική χρήση, αυτό συμπεριλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων σε ιδανικές συνθήκες (μελάσσα, θερμοκρασία, pH, κλπ.).

Τα στελέχη της μαγιάς είναι μοναδικοί οργανισμοί. Ο συνδυασμός επιλεγμένων μαγιών και οι συγκεκριμένες βιομηχανικές διαδικασίες έχουν σαν αποτέλεσμα υψηλής απόδοσης προϊόντα τα οποία συναντούν τις απαιτήσεις των χρηστών.