Η οικονομία της μαγιάς

Εικόνα17

  • Η πρώτη ύλη η οποία χρησιμοποιείται για να παραχθεί η μαγιά είναι η μελάσσα. Απαιτείται περίπου ένας τόνος μελάσσας για να παραχθεί ένας τόνος μαγιάς!
  • Η αγορά μαγιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιστρέφεται κυρίως γύρω από την παραγωγή ψωμιού.
  • Η ετήσια Ευρωπαϊκή παραγωγή μαγιάς είναι τώρα 900.000 τόνοι από τους οποίους οι 600.000 καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Η ετήσια παγκόσμια κατανάλωση μαγιάς εκτιμάται ότι είναι περίπου 3 εκατομμύρια τόνοι.
  • Η Lesaffre είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μαγιάς στον κόσμο.