Γλωσσάρι

Αλκοολική ζύμωση

Τύπος μεταβολισμού που επιτρέπει στο κύτταρο να αποκτήσει ενέργεια μετασχηματίζοντας τη γλυκόζη σε αιθανόλη και διοξείδιο του άνθρακα.

Αναερόβιος

Οργανισμός που δεν χρειάζεται οξυγόνο.

Βακτήρια

Ζωντανά μονοκύτταρα προκαρυωτικά έμβια όντα.

Κεφαλή μπύρας

Η μαγιά που ανυψώνεται στην επιφάνεια του υγρού και σχηματίζει τον αφρό όταν ζυμώνεται η μπύρα.

Βιοδιαθεσιμότητα

Διοξείδιο του άνθρακα

= οξειδωμένος άνθρακας (CO2) δηλαδή περιφερειακά ηλεκτρόνια που έλκονται από άτομα οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι μέρος των ορυκτών (μεταλλικών) στοιχείων.

Κύτταρο

Το μικρότερο συστατικό και λειτουργική μονάδα ενός έμβιου όντος. Όλα τα κύτταρα αποτελούνται από ένα κυταρόπλασμα το οποίο περιβάλλεται από μεμβράνη και περιέχει γενετικές πληροφορίες.

Κυτταρικό μόριο

Μεγάλου μεγέθους κυτταρικό οργανίδιο που χαρακτηρίζει τα ευκαρυωτικά κύτταρα. Περιέχει ουσιαστικά όλο το DNA του κυττάρου.

Χρωμόσωμα

Μοριακή δομή του κυττάρου που αποτελείται από ένα μακρύ μόριο DNA όπου φυλάσσεται το γενετικό υλικό κάθε έμβιου όντος.

DNA

DNA ή δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ: συστατικό μόριο των χρωμοσωμάτων, που περιέχει γενετικές πληροφορίες. Το DNA βρίσκεται στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες.

Ευκαρυωτικός οργανισμός

Οργανισμός με κύτταρα που περιέχουν διαφόρους φορείς που περιβάλλονται από μεμβράνη, συγκεκριμένα ο πυρήνας περιλαμβάνει γενετικές πληροφορίες, ένα ή περισσότερα κυτταρικά κενά, χλωροπλάστες και μιτοχόνδρια. Το μέγεθός τους συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10 και 100 μικρόμετρα.

Ζύμωση

Ατελής διάσπαση ενός οργανικού υποστρώματος με την παραγωγή ενέργειας.

Μύκητας

Οργανισμός που ανήκει στην οικογένεια των μυκήτων, με διαφοροποιημένους πυρήνες κυττάρων. Μπορεί να είναι μονοκύτταροι (μαγιά) ή πολυκύτταροι.

Γονίδια

Μια μονάδα γενετικών πληροφοριών που καθορίζει κληρονομικά χαρακτηριστικά. Ένα γονίδιο αντιστοιχεί σε μια αλληλουχία νουκλεοϊδών και ρυθμίζει τη σύνθεση πρωτεΐνης.

Γονιδίομα

Όλο το γενετικό υλικό (DNA) ενός έμβιου όντος.

Γλυκόζη

Απλό σάκχαρο – C6H12O6 – το οποίο βρίσκεται σε όλα τα ζωντανά κύτταρα.

Μιτοχόνδρια

Ένα κυτταρικό οργανίδιο, το μιτοχόνδριο είναι το μέρος όπου προκύπτει η κυτταρική αναπνοή.

Οργανίδιο

Ειδική κυτταρική δομή, κάποιες φορές περιβάλλεται από μεμβράνη, βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου.

Προκαρυωτικός οργανισμός

Ένα απλό κύτταρο το οποίο δεν έχει οργανίδια που περιβάλλονται από μεμβράνη. Η γενετική του πληροφορία μεταφέρεται από ένα ελεύθερο χρωμόσωμα στο κυτόπλασμα. Έχει μέγεθος μερικών μικρομέτρων και συνήθως είναι μικρότερος από έναν ευκαρυωτικό οργανισμό.

Προζύμι

Μίγμα αλεύρου και νερού όπου υπάρχουν φυσικοί μικροοργανισμοί όπως σακχαρορομύκητες και βακτήρια όξινισης τα οποία αφήνονται να αναπτυχθούν ώστε να παράξουν γαλακτικό και οξικό οξύ.

Τελομερή

Τα άκρα των χρωμοσωμάτων.