Έρευνα: Τι νέο υπάρχει;

Τα κύτταρα της μαγιάς είναι όμοια με τα ανθρώπινα κύτταρα σε πολλά σημεία. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ΄ όψη ότι οι άνθρωποι έχουν δεκάδες δισεκατομμύρια κύτταρα, η μαγιά έχει μόνο ένα: το κυτταρικό μοντέλο. Ο πρωταρχικός στόχος της έρευνας για τη μαγιά είναι η ανάπτυξη των εφαρμογών που αφορούν την φροντίδα υγείας και όσες σχετίζονται με την τροφή, για ανθρώπους και ζώα. Συνεχόμενες προσπάθειες γίνονται για την ανάπτυξη της παραγωγής μαγιάς για χρήση στη παραγωγή ψωμιού και αλκοόλ.

Αυτή η ενότητα αναδεικνύει την εμπειρία των ερευνητών που σχετίζονται με την ανάπτυξη των καθημερινών χρήσεων της μαγιάς. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι τα στελέχη της μαγιάς που χρησιμοποιούνται για παραγωγή αλκοόλης χρησιμοποιούνται επίσης για την κατασκευή ενός νέου τύπου βιοκαυσίμου για οχήματα;