Χρήστες μαγιάς

Εικόνα16

 • Αρτοποιοί σε όλο τον κόσμο
 • Βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων και βιομηχανικά αρτοποιεία
 • Λιανεμπόριο και εξειδικευμένο λιανεμπόριο
 • Εστιατόρια και ξενοδοχεία
 • Καταναλωτές και ατομικοί χρήστες
 • Βιοτεχνολογία, φαρμακευτικές και βιομηχανίες διαιτητικών προϊόντων
 • Αγροτικός τομέας
 • Μέλη συνεταιρισμών κρασιού
 • Παραγωγοί κρασιού, αλκοολούχων ποτών και ποτών που έχουν υποστεί ζύμωση
 • Κατασκευαστές βιοκαυσίμων
 • Βιομηχανικές και μικρο – ζυθοποιίες και ερασιτέχνες παραγωγοί μπύρας